KATEGÓRIE

VYHĽADÁVANIE

-

súkromné

firemné

dopyt

ponuka

len s fotkou

Microjob iPhone

Microjob Android

AKO INZEROVAŤ

Obsah vášho inzerátu je vaša záhradka. Je len na vás aké prvky pre predstavenie svojich služieb využijete. Niekde stačí pútavý text, inde pomôžu fotky. Užívatelia si vás budú vyberať podľa toho, ako ich zaujmete obsahom vášho inzerátu. Umiestnenia inzerátu na portáli je pre vás úplne zadarmo. Môžete tiež využiť službu zvýraznenia alebo topovania svojich inzerátov, ktoré vám umožnia sa na portáli zviditeľniť, či získať prvé pozície vo vyhľadávaní.

Nech poskytujete alebo dopytujete akúkoľvek službu, prácu či produkt, MICROJOB.sk je miesto pre vás. Založením profilu sa pripájate k rozsiahlej sieti poskytovateľov služieb, prác či tovarov. Vaši zákazníci sa o vás dozvedia vďaka systému kľúčových slov, ktoré zadávajú pri vyhľadávaní, a tiež vďaka stálej marketingovej podpore a získavaní nových návštevníkom portálu. Registrácia a umiestnenia na portáli je pre vás úplne zadarmo.

Užívanie servera užívateľov a poskytovateľov sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

Pridávanie inzerátov

Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 3 mesiacov. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol. Pri vymazaní bude užívateľovi zaslaný potvrdzujúci mail o odstránení inzerátu.

Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje základným spôsobom, a to:

Vkladanie inzerátov cez rozhranie „Pridať inzerát“ na Microjob.sk,

1. Záložka „Pridať inzerát“ na hornej lište odkazuje na jednoduchý formulár pre pridanie inzerátu. Potrebné je vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *). K inzerátu sa taktiež dajú pridávať fotografie a v prípade firiem priradiť adresa spolu s kontaktmi konkrétnej pobočky (v prípade, že Firemný inzerent disponuje viacerými pobočkami). Inzerát je automaticky platný po dobu 3 mesiacov, pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje.

2. Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ inzertného portálu Microjob.sk si vyhradzuje právo odstránenia inzercie alebo hodnotenia, ktoré budú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam inzercie odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami inzercie, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami inzercie, pričom za takéto porušenie sa Používateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške už zaplateného, ale nevyčerpaného poplatku za doplnkové služby vzťahujúceho sa na konkrétny inzerát; zaplatený poplatok za doplnkové služby sa v takomto prípade nevracia, ale započítava sa na zmluvnú pokutu (takýmto zápočtom sa zmluvná pokuta považuje za uhradenú).

3. Na portáli Microjob.sk je zakázané inzerovať:

 • práca s vyžadovaným poplatkom vopred,
 • multilevel systémy, provízne systémy, pyramídové hry,
 • inzeráty v inom ako Slovenskom, Českom, Anglickom a Nemeckom jazyku (aj nesprávna Slovenčina – zahraničné počítačové roboty),
 • erotické inzeráty, livechat, ponuka erotických služieb, eroticky zamerané pracovné ponuky,
 • bločky, faktúry, doklady, technické preukazy,
 • služby zhodného obsahu ako je Microjob.sk,
 • nadmerné množstvo tovaru (v 1 inzeráte je možné inzerovať len 1 konkrétny produkt),
 • pohonné hmoty.

4. Ďalej je zakázané:

 • písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,
 • do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!?),
 • pri pridaní fotiek k inzerátu pridávať orámované a inak zvýraznené fotografie,
 • používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia,
 • vkladať formulu „viac info v e-maile“ alebo podobne, priestor pre text inzerátu je dostatočne veľký aby sa tam zmestil celý popis,
 • používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety,
 • používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,...),
 • atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty.

Administrácia inzerátov

1. V systéme Microjob.sk môže Používateľ svoje inzeráty meniť, dopĺňať alebo vymazať kedykoľvek počas ich platnosti. Všetky úkony možno robiť v sekcii „Moje inzeráty“, z vyhľadávania, z kategórie alebo priamo z detailu inzerátu.

Doplnkové služby

1. Doplnkovými službami sa rozumejú služby, ktorých využívanie nie je podmienkou používania služieb portálu Microjob.sk. Tieto služby sú dostupné všetkým Používateľom (Súkromným inzerentom ako aj Firemným inzerentom) za predpokladu, že ich budú využívať v súlade s Podmienkami inzercie portálu Microjob.sk. V prípade porušenia Podmienok inzercie budú inzeráty vymazané administrátorom (bez náhrady zaplatenej ceny doplnkovej služby).

2. Bezplatné doplnkové služby sa delia na služby, ktoré možno používať ako neprihlásený Používateľ a na služby, ktoré si vyžadujú registráciu. Medzi bezplatné doplnkové služby patrí:

Porovnanie inzerátov

Porovnanie inzerátov umožňuje všetkým Používateľom (bez nutnosti prihlásenia) zaraďovať inzeráty do porovnania. Výpis inzerátov v porovnaní je na samostatnej podstránke. Inzeráty je možné z porovnania jednotlivo odstraňovať.

Sledovanie inzerátov

Služba je dostupná až po prihlásení na Microjob.sk, pretože ukladá ku kontu registrovaného Používateľa obľúbené inzeráty. Sledované inzeráty si Používateľ môže prezerať, vymazať ich zo sledovania a pridávať nové. Inzeráty zaradené v sledovaní sú kontrolované systémom na zmenu ceny a statusu.

Vyhľadávací agent

Služba je dostupná až po prihlásení na Microjob.sk.

Vyhľadávací agent je aplikácia, ktorá bude za Vás sledovať a zbierať novo pridané inzeráty a informovat Vás o tom notifikáciou/e-mailom.

Aplikácia slúži na automatické filtrovanie nových inzerátov. Ak niečo zháňate, nemusíte stále sedieťpri počítači, ale môžete to nechať na aplikáciu.

Vyhľadávací agent umožňuje registrovanému Používateľovi zadefinovať kritéria hľadania v inzerátoch. Systém v pravidelných intervaloch prehľadáva databázu inzerátov a vypisuje ich v konte Používateľa. V prípade, že má Používateľ nastavené aj zasielanie mailov, tak systém zasiela Používateľovi na zadaný e-mail zoznam inzerátov spĺňajúcich zadané kritéria.

Užívateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb Portálu. Pôvodcom týchto e-mailov je Prevádzkovateľ, e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť písomne Prevádzkovateľovi portálu prostredníctvom e-mailovej adresy info@microjob.sk.

3. Spoplatnené doplnkové služby možno využívať až po ich samostatnej aktivácii. Medzi spoplatnené doplnkové služby patrí:

Topovanie inzerátu

Znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. To znamená, že inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach v kategórií ako aj vo výsledkoch vyhľadávania. Poradie je podľa dátumu začiatku aktuálneho topovania aj v prípade viacnásobného topovania. Inzerát bude naviac označený červeným onačením „TOP“ počas celej doby topovania inzerátu.

Topovanie prostredníctvom slovenských mobilných operátorov je možné aktivovať formou SMS správy na číslo 8877 v tvare JOBTOP ID inzerátu (ID inzerátu je číslo inzerátu uvedené v detaile inzerátu) na obdobie 7 dní. Každá SMS bude topovať inzerát na 7 dní dopredu.

Topovanie  prostredníctvom českých mobilných operátorov je možné aktivovať formou SMS správy na číslo 9001150 v tvare JOBTOP ID inzerátu (ID inzerátu je číslo inzerátu uvedené v detaile inzerátu) na obdobie 7 dní. Každá SMS bude topovať inzerát na 7 dní dopredu.

1. SMS posúva inzerát na 7 dní dopredu.

Obdobie topovania inzerátu – začiatok aktuálneho topovania sa rovná dátumu aktivácie topovania. Koniec aktuálneho topovania je 7 dní od dátumu aktivácie topovania. Topovanie je možné aktivovať počas celého dňa (24 hodín).

Po zaslaní SMS správy v tvare JOBTOP ID inzerátu (ID inzerátu je číslo inzerátu uvedené v detaile inzerátu) na SMS číslo 8877 (pre SK) alebo 9001150 (pre CZ) bude Používateľovi doručená spätná SMS s informáciou o potvrdení a aktivácii služby. Čas aktivácie služby sa prepočíta presne na minúty, t.j. ak Používateľ topuje inzerát na 7 dní a dostane spätnú SMS 1.1.2014 o 15:40, tak topovanie bude platné do 8.1.2014 15:40.

Ak bude odoslaná SMS v správnom tvare, bude po doručení spätnej SMS inzerát topovaný, ak je odoslaná SMS v nesprávnom tvare alebo používateľ nemá dostatočný kredit, inzerát nebude topovaný a používateľ dostane spätnú SMS s pokynmi, ktoré ma vykonať aby mohla byť služba aktivovaná.

Ak bude váš inzerát jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) inzeráty ho nemôžu stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných inzerátov viac, ich poradie bude určené podľa času aktivácie topovania inzerátu. Inzeráty, ktoré boli topované neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát automaticky zaradí medzi bežné inzeráty, pričom jeho dátum sa už nebude meniť.

Ak bude inzerát v čase aktivácie topovania už zvýraznený, služby topovania aj zvýraznenia budú prebiehať súčasne. Ak je doba platnosti inzerátu kratšia ako obdobie topovania inzerátu, tak sa doba platnosti automaticky po aktivovaní služby predĺži o dobu topovania.

Zvýraznenie inzerátu

Predstavuje odlíšenie inzerátu od ostatných (nezvýraznených) inzerátov. Inzerát bude výraznejší ako ostatné, aj keď sa jeho umiestnenie nezmení. Inzerát bude podfarbený modrou farbou pozadia.

Zvýraznenie prostredníctvom slovenských mobilných operátorov je možné aktivovať formou SMS správy na čislo 8877 v tvare JOBZVYR ID inzerátu (ID inzerátu je číslo inzerátu uvedené v detaile inzerátu) a je platné po dobu 7 dní od aktivácie.

Zvýraznenie  prostredníctvom českých mobilných operátorov je možné aktivovať formou SMS správy na čislo 9001130 v tvare JOBZVYR ID inzerátu (ID inzerátu je číslo inzerátu uvedené v detaile inzerátu) a je platné po dobu 7 dní od aktivácie.

1. SMS zvýrazňuje inzerát na 7 dní.

Obdobie zvýraznenia inzerátu - začiatok aktuálneho zvýraznenia sa rovná dátumu aktivácie zvýraznenia. Koniec aktuálneho zvýraznenia je 7 dní od dátumu aktivácie zvýraznenia. Zvýraznenie je možné aktivovať počas celého dňa (24 hodín). Po zaslaní SMS správy v tvare JOBZVYR ID inzerát (ID inzerátu je číslo inzerátu uvedené v detaile inzerátu) na SMS číslo 8877 (pre SK) alebo 9001130 (pre CZ) bude Používateľovi doručená spätná SMS s informáciou o potvrdení a aktivácii služby. Čas aktivácie služby sa prepočíta presne na minúty, t.j. ak napr. užívateľ zvýrazní inzerát na 7 dní a dostane spätnú SMS 1.1.2014 o 15:40, tak zvýraznenie bude platné do 8.1.2014 15:40.

Ak bude odoslaná SMS v správnom tvare, tak bude inzerát zvýraznený po doručení spätnej SMS používateľovi. Ak je odoslaná SMS v nesprávnom tvare alebo používateľ nemá dostatočný kredit, inzerát sa nezvýrazní, a používateľ dostane spätnú SMS s pokynmi, ktoré ma vykonať aby mohla byť služba aktivovaná.

Ak bude inzerát v čase aktivácie zvýraznenia topovaný, budú služby topovanie aj zvýraznenie prebiehať súčasne. Ak je doba platnosti inzerátu kratšia ako obdobie zvýraznenia inzerátu, tak sa doba platnosti inzerátu automaticky po aktivovaní služby predĺži o dobu zvýraznenia.

Služby Portálu môžu odosielať Používateľom Portálu správy formou elektronickej pošty, SMS alebo MMS, prostredníctvom ktorých Používateľ dostáva požadované informácie. Prevádzkovateľ je oprávnený elektronickou poštou informovať Používateľa o službách Portálu, funkciách, prevádzke, novinkách atď.